تجهیزات رفاهی اژدری در راستای تکمیل کادر فنی و اداری خود اقدام به جذب نیرو می نماید.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید یا از طریق پست الکترونیک برای دریافت فرم پرسش نامه اقدام نمایید.