تماس باما

گواهی نامه ها

- طی دوره آموزش بخاری درجا در تهران، استانبول ترکیه و اخذ مدرک رسمی از ابرش باخر آلمان

- گذراندن کلاس آموزشی کولر درجا از ترومای آلمان با اخذ مجوز رسمی

- اخذ نمایندگی رسمی کولر درجا و یخچال کامیون از شرکت معتبر ایندل بی ایتالیا (نمایندگی ایران)

- اخذ نمایندگی رسمی بخاری درجا S.W.S ساخت ترکیه

- اخذ نمایندگی رسمی بخاری درجا Webasto آلمان

- اخذ نمایندگی رسمی از نویسکو کانادا