عواملی که باعث خرابی سیستم کلاچ کولر می شود عبارتن است از : ۱ – ضعف ولتاژی که به بوبین کلاچ می رسد . ۲ – اضافه بودن گاز ۳ – کثیف بودن بیش از حد کندانسر ۴ – عمل نکردن به موقع فن کندانسر ۵ – خرابی یا شل بودن تسمه
هریک از موارد بالا به تنهایی باعث اضافه بار به سیستم کلاچ می شود که منجر به بکسواد دیسک کلاچ روی پولی شده و در نهایت باعث سوختن آن و خرابی بلبرینگ و … می شود . در اغلب موارد دو یا چند عامل بالا تواماً ایجاد می شود که باید برطرف شود لازم به ذکر است که جنس پولی و دیسک کلاچ از فولاد سیلیسیوم دار می باشد که بر اثر بکسواد و داغی بیش ازحد سیلیسیوم فولاد گرفته شده که اصطلاحاً می گوییم آبش گرفته شده.