تماس باما

کولر درجا

کولر درجا یکی از جدیدترین فناوری های بکار رفته در خودروهای سنگین و نیمه سنگین است.این وسیله با داشتن موتور  کم  مصرف باطری ای هوای مطلوب و دلپذیری را برای شما ایجاد می نماید.از بارزترین مشخصات این دستگاه عدم نیاز به روشن بودن موتور کامیون برای استفاده از کولر درجا می باشد.

هم اکنون موسسه کولر اتومبیل اژدری تنها ارائه کننده این سیستم نوین در مرکز و جنوب کشور می باشد.